Women´s healing -Divine feminine  

Klicka här för att redigera underrubrik

Blogg

Feminine energy by Erika

version:  lång / kort

CHAKRAS DESS BUDSKAP

Publicerat den Comments kommentarer (0)


Chakras är uråldriga system som har blivit studerade och vördade i tusentals år. Chakrana är energicenter av andlig kraft som är öveföringspunkter för våra tankar, känslor och specifika funktioner av våra organ.


Ordet chakra är Sanskrit och betyder hjul och rörelse.


Det finns 7 stycken större som hänger ihop med olika områden av kroppen , skeden i livet och ett brett utbud av fysisk och spirituella funktioner. Chakrana styr olika delar som manifisteras i det fysiska livet och hur vi ser på saker i det materiella.


Om vi har blockeringar i några av våra chakra påverkar det hur vi mår och ser på omvärlden.


Ta hand om dina chakra för en bättre fysisk, emotionell och andlig hälsa.Rotchakrat – Ligger vid basen av ryggraden och vibrerar på samma frekvens som färgen röd.


När rotchakrat är balanserat har du en känsla av tillhörighet och du har en känsla av vem du är och var du är och tänkt var i ditt liv. Du känner dig jordad, balanserad och känner dig hemma i din miljö och din kropp.


När rotchakrat är blockerat kan du vara rädd och obekväm i din fysiska kropp och din fysiska miljö.


Navelchakrat beläget vid naveln.


Färg: Orange

 

När navelchakrat är balanserat uttrycker du dina känslor lätt och är bekväm med din egen sexualitet och dina önskningar ”desires”.


Blockerat: Kan du känna att du behöver neka dig nöjen i livet , håller sensualitet på avstånd och stängd till din egen sensualitet.


Solarplexuschakrat


Ligger vid solarplexusområdet ovanför naveln.


Färg: Gul


Balanserat: Då har du självförtroende. Personlig kraft och du skapar medvetet din verklighet.


Blockerat: Då kan du har problem med självförtroendet och ha svårigheter att följa upp på saker, ideér och mål.


Det kan hända att du förminskar och gör dig osedd för att känna dig trygg. - Detta stoppar dig att följa dina drömmar.


Har du svårt att följa upp ibland, din förmåga att följa upp, sviker dig och kan stoppa dig från att nå dina mål och drömmar.


Hjärtchakrat


Ligger vid området över bröstet.


Färg: Grön eller rosa


Balanserat: Du har medkänsla och förståelse för allt i livet. Du ger och tar emot villkorslöst.


Blockerat: Du kan ha svårt att älska fullt ut.


Medkänsla och tacksamhet kan också vara påverkat.


<3 – Chakrat handlar lika mycket om kärlek till sig själv som till andra.


Kanske finner du det svårt med balansen genom att ”ge och ta”.


Antingen ger du för mycket av dig själv eller så släpper du inte in människor.


Vad säger du till dig själv om att ge och ta emot kärlek.?


Halschakrat


Färg: Blå


När ditt halschakra är balanserat känner du dig bekväm att uttrycka dig själv genom ord och kreativitet. Du kommunicerar utan rädsla för att bli dömd eller kritiserad.


Blockerat: Du kan tycka det är svårt att uttrycka dig fullt ut och sant.


Kanske filtrerar du dina ord för att uppfylla förväntningarna från andra, för att behålla friden.


Reflektera över hur du kommunicerar och lägg märke till filtren du använder.


Tredje ögat – Pannchakrat


INTUITION – FANTASI – FÖRUTSEENDE -


Färg: Blå


Balanserat: Du litar på din insikt och intuition och är bekväm med att visualisera din framtid och hur du vill att den ska vara.


Blockerat: Du är rädd för att lita på din intuition, föredrar att blunda eller söka i det yttre för svar.


Inse att din intuition leder dig väl , det är dags att släppa taget om ilussion och lita på ditt inre vetande.


Kronchakrat


Kronchakrat är unikt för alla; här skiftar fokus från själv till en känsla av enhet och att vara av tjänst till andra.


Färg: Lila / turkos


Balanserat: Du lever i harmoni och enhet med hela universum.


Blockerat: Känslor av missnöje och kan vara småsinnig när det kommer till andlighet och trossystem av andra.


Kanske känner du att du driver från dag till dag utan att känna syfte? Nu är det dags att inse att du är mer än bara din fysiska kropp. Du hänger ihop med allt. Du är ansluten med allt och ett med det heliga.

Energikroppen & chakrasystemet

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Energikroppen & chakrasystemet


Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins flöde.


Blockeringar hävs med hjälp av bla. healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning ,en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas.Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. ( Om du vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta). Det skickas via mail. )

Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att att aktivt stimulera våra chakra att vara i balans

Divine feminine

Publicerat den Comments kommentarer (1)

Divine feminine energy represents these aspects within the universe: Restoration, life, renewal, creation, birth, healing, receptivity, openness, motherhood, nurturing, love, understanding, compassion, insight, intuition, wisdom, forgiveness, the moon, connection, harmony and sensuality.��

Let go of competition...

Publicerat den Comments kommentarer (0)

The feminine energy teaches us to let go of competition . Change competition to " invite to your circle,take part /learn of their energy."

If your have a business and are afraid of competition , immediately let go of this feeling. Because I can promise you that the more a person see a "Word" from one or 10 businesses it will wide Their thinking about it, it will change it's attitude to it and be more perceptiv and open to it. And you will meet The people that you can help. They are sent to you by the divine


A child feels everything and so do you!

Publicerat den Comments kommentarer (0)

A child feel everything But so do you!

Children feel everything you feel. -Change your attitude?! ”you can do whatever you want”, you ever heard this? But it didn´t feel right. Maybe you couldn´t change how you feelt. Maybe you deep inside didnt want to do it ”that” way, and maybe you feelt like this because your intuition was speaking through you, not to. Ofcourse theres a big conflict inside and your child feels it. Maybe you feel this way because your life plan should be in another way. And spirit try to gets his voice heard.

So be brave and follow your heart. Yes, one of the best things you can do for your child is to feel good in yourself. But does it really end here?....No, i dont think so... Because as a mother, as a women I also have a inner voice, an inner goddess and intuition that would like to fullfill his soulplan. So if it doesnt feel right, it probably isn´t. So make your decision in life out of what feels best for you and your family. In the end it´s you that stand in your shoes. Brush your teeth´s every morning etc etc.

Try to make yourself happy, do not feel guilty. Make decisions out of love. And always listen to your inner voice, it speaks through you, and in stillness your can here it.


Rss_feed