Women´s healing-divine feminine  

Klicka här för att redigera underrubrik

Blogg

Feminine energy by Erika

version:  lång / kort

Energikroppen & chakrasystemet

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Energikroppen & chakrasystemet


Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins flöde.


Blockeringar hävs med hjälp av bla. healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning ,en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas.Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. ( Om du vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta). Det skickas via mail. )

Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att att aktivt stimulera våra chakra att vara i balans

Divine feminine

Publicerat den Comments kommentarer (1)

Divine feminine energy represents these aspects within the universe: Restoration, life, renewal, creation, birth, healing, receptivity, openness, motherhood, nurturing, love, understanding, compassion, insight, intuition, wisdom, forgiveness, the moon, connection, harmony and sensuality.��

Let go of competition...

Publicerat den Comments kommentarer (0)

The feminine energy teaches us to let go of competition . Change competition to " invite to your circle,take part /learn of their energy."

If your have a business and are afraid of competition , immediately let go of this feeling. Because I can promise you that the more a person see a "Word" from one or 10 businesses it will wide Their thinking about it, it will change it's attitude to it and be more perceptiv and open to it. And you will meet The people that you can help. They are sent to you by the divine


A child feels everything and so do you!

Publicerat den Comments kommentarer (0)

A child feel everything But so do you!

Children feel everything you feel. -Change your attitude?! ”you can do whatever you want”, you ever heard this? But it didn´t feel right. Maybe you couldn´t change how you feelt. Maybe you deep inside didnt want to do it ”that” way, and maybe you feelt like this because your intuition was speaking through you, not to. Ofcourse theres a big conflict inside and your child feels it. Maybe you feel this way because your life plan should be in another way. And spirit try to gets his voice heard.

So be brave and follow your heart. Yes, one of the best things you can do for your child is to feel good in yourself. But does it really end here?....No, i dont think so... Because as a mother, as a women I also have a inner voice, an inner goddess and intuition that would like to fullfill his soulplan. So if it doesnt feel right, it probably isn´t. So make your decision in life out of what feels best for you and your family. In the end it´s you that stand in your shoes. Brush your teeth´s every morning etc etc.

Try to make yourself happy, do not feel guilty. Make decisions out of love. And always listen to your inner voice, it speaks through you, and in stillness your can here it.


Rss_feed