W o m e n´ s   h e a l i n g   -   divine    feminine  

Klicka här för att redigera underrubrik

Blogg

Feminine energy by Erika

version:  lång / kort

LUNAR CYCLE

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Super självkärlek är det huvudsakliga sättet som en kvinna kan använda sin menstruationscykel och att tona in till sitt sitt högre jag

Jag finner womb wisdom och women's healing och chakras oerhört intressant. Jag läser nu en bok av Katie Silcox där hon skriver mycket om vår heliga kvinnliga inre plats. Vår intuition och gudinna. Och hur du kan tona in till din menstruationscykel för att må bättre.


Hon skriver blandannat...

I den heliga kvinnliga livmodern, skapar vi. vår skapelse skapar barn, producerar konst, bakar bröd och startar företag. Men livmodern är också platsen för våra destruktiva krafter.I vår heliga kvinnliga livmoder blöder vi, känner smärta och har en skorpa av vem vi är varje månad. Denna process är nödvändig för att skapa nytt.

Den kvinnliga livmodern är också sätet av våra djupaste känslomässiga mysterium. Och ber oss varje månad att djupt känna sanningen av vad vi inte processade månaden före. Detta centrum är hemmet för vår omedvetna lust, och bär på våra hemliga önskningar, hopp och vad vi längtar efter. Detta är varför, vid olika tider under månaden som våra känsligheter kan vara mer intensiva när vi kanske kan känna oss mest sårbara både fysiskt och känslomässigt.

Om detta center är blockerat eller stelt, kan vi känna oss bortkopplade från vår kreativitet och sexualitet. När detta center är svält och oälskat, kan vi uppleva en bortkoppling eller hat för vår menstruella cykel eller vår menopausala process.

Genom att hedra dina naturliga kvinnliga cykler kan du börja anpassa dig till månens cykler, tidvatten och årstider. Genom att hedra smärtan som kan finnas i livmodern vid olika tider i månaden eller i ditt liv, kan du bygga en relation till alla aspekter av vem du är.

Katie silcox skriver att Sexiness är ett uttryck som naturligt kommer från en kvinna som går i denna helhet. Denna helhet ger plats för smärtan vid förlust, förlossning och omötta förväntningar. Denna helhet ger också utrymme för njutning, uppfylld längtan och nåd.

Låt din “womb” och din menstruella erfarenhet, vara en tid av firande och helande. En tid av rening.

Hon skriver att smärtsam menstruation är inte normalt. Men för den morderna kvinnan kan det vara vanligt, men det är inte normalt. Vår menstruationscykel hänger ihop med vår prana. Om vi har tunga cykler eller stagnation är vår kanal för hälsosam prana blockerad.

I öst, är menstruationscykeln mycket vördade som det heliga feminina som är synkat till månen.Det är också mycket känt att kvinnan behöver mycket extra energi för att ha en effektiv blödning och renande process.

Tona in,

Vecka 1- The scarlet flow: Dag ett av vår mån cykel börjar när du startar att blöda. Inom timmar när det startar flöda, börjar östrogen nivåerna att höjas. Många kvinnor känner en känsla av lättnad och flöde eftersom östrogen återvänder och tyngd eller PMS minskar. Gåvan av detta flöde? Att vi nu kan släppa fullständigt; njut av det nedåtgående draget. Detta är en god tid att känna känslor som har varit undanryckta eller obemärkta under den upptagna veckan innan. Det är också dags att stoppa skapelsens momentum. Vila. Ge dig själv tillåtelse att inte vara social.

Vecka 2- Energin av östrogen: Den andra veckan av din cykel känns normalt sett väldigt bra. Du har genomgått en naturlig form av blodutsläpp i vecka ett, men nu, under denna tid i din cykel, byggs stadigt östrogen. Gåvan av denna vecka?

Ökat östrogen orsakar en pik i serotonin, må bra hormonet förknippat med livskraft och spänning i livet. Den andra veckan i vår måncykel är en bra tid att ha viktiga samtal, inspirera andra, fira eller lansera ett förslag

Runt vecka tre - fertilitet och djurisk magnetism: Kvinnor har vanligtvis ägglossning omkring dag 12-16 av sin cykel. Gåvan till den här delen av cykeln? Du kan bli gravid (om det är din önskan) och du upplever ökad sensualitet och stark magnetism. Studier visar till och med att män tycker att samma kvinnors ansikte och röster är betydligt mer vackra under deras ägglossningsperiod.

Runt vecka fyra – den tysta intuitiva månen: Efter ägglossning börjar östrogen och testosteron sjunka när progesteronnivåerna ökar. Om menstruationscykeln är månen, är hög östrogen den fulla månen och hög progresteron är nymånen. När progresteron är högt, kan du uppleva några av de klassiska PMS-symtomen och "Jag känner mig galen". Du är inte galen - din kropp ber dig att inte engagera sig i världen lika mycket. Dessa känslor, särskilt de känslomässiga känslorna, uppstår när vi går mot vår naturliga måne (som ber dig att vända dig inåt) och försöker få oss att uppträda som vi var under vår höga östrogencykel. Forntida shamaniska traditioner förstod nymånen som toppen av intuition, djup insikt och psykiska förmågor. Hänge dig till dina inre metoder för meditation och självutveckling. Det är naturligt att känna sig mindre social och mer inåt under denna fas av din cykel.

Super självkärlek är det huvudsakliga sättet som en kvinna kan använda sin menstruationscykel o att tona in till sitt sitt högre jag

Psychic sense for health!

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Psychic sense for health!

Clairsentience means recieving psychic information through sensing, or feeling subtle energy.
An example of how I use Clairsentience in healingmassage comes here;

During this week, I had a client who had lots of pain in lower back.The client said it felt different, not like muscle pain. . . I started the massage, but physically I really did not find any clear answer of _why the pain_. 

After the massage I tune into the energy body and being a channel of energy healing, and feeling lots of blocked energy in feets and legs, also in hips. Spirit shows me the pain in the back is because of this blockages here, especially in legs and feets. And lower back (root chakra) is also connected to feet , legs and hips (the healing massage originates from the Easthern philosophy of energylines.).

I tell this to the client and it makes perfect sense because the client then tells me, had having trouble with several things in this area. For example with claudicatio intermittent in legs. And now the energy healing can work on the legs to get the energies to flow again, healing helps the body itself to heal. 
Every part in the body is connected. 
It is a lovely way to work. A lovely deep treatment for body - mind - soul & spirit. 

Varmt välkommen <3 

Energikroppen & chakrasystemet

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Energikroppen & chakrasystemet


Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins flöde.


Blockeringar hävs med hjälp av bla. healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning ,en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas.Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. ( Om du vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta). Det skickas via mail. )

Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att att aktivt stimulera våra chakra att vara i balans

Divine feminine

Publicerat den Comments kommentarer (1)

Divine feminine energy represents these aspects within the universe: Restoration, life, renewal, creation, birth, healing, receptivity, openness, motherhood, nurturing, love, understanding, compassion, insight, intuition, wisdom, forgiveness, the moon, connection, harmony and sensuality.��

Let go of competition...

Publicerat den Comments kommentarer (0)

The feminine energy teaches us to let go of competition . Change competition to " invite to your circle,take part /learn of their energy."

If your have a business and are afraid of competition , immediately let go of this feeling. Because I can promise you that the more a person see a "Word" from one or 10 businesses it will wide Their thinking about it, it will change it's attitude to it and be more perceptiv and open to it. And you will meet The people that you can help. They are sent to you by the divine


A child feels everything and so do you!

Publicerat den Comments kommentarer (0)

A child feel everything But so do you!

Children feel everything you feel. -Change your attitude?! ”you can do whatever you want”, you ever heard this? But it didn´t feel right. Maybe you couldn´t change how you feelt. Maybe you deep inside didnt want to do it ”that” way, and maybe you feelt like this because your intuition was speaking through you, not to. Ofcourse theres a big conflict inside and your child feels it. Maybe you feel this way because your life plan should be in another way. And spirit try to gets his voice heard.

So be brave and follow your heart. Yes, one of the best things you can do for your child is to feel good in yourself. But does it really end here?....No, i dont think so... Because as a mother, as a women I also have a inner voice, an inner goddess and intuition that would like to fullfill his soulplan. So if it doesnt feel right, it probably isn´t. So make your decision in life out of what feels best for you and your family. In the end it´s you that stand in your shoes. Brush your teeth´s every morning etc etc.

Try to make yourself happy, do not feel guilty. Make decisions out of love. And always listen to your inner voice, it speaks through you, and in stillness your can here it.


Rss_feed