W e l l n e s s M a m a C a r e   

Klicka här för att redigera underrubrik

Jag tillverkar och säljer mala halsband samt armband
Eftersom dom brukar gå åt ganska så fort så burkar jag inte hinna lägga ut dom här. Håll gärna utkik på instagram och facebook. 

När man skapar ett radband/mala görs det med intentionen att bringa harmoni och medvetenhet till
den som blir ägare av det. Så det bär redan på goda energier.
En mala hjälper också vid stressiga situationer (kan jämföra med en stressboll, fast här är
”stressbollen” redan laddad med positiva energier).
En kan ha även ha med sin Mala i fickan och plocka upp och pilla på det för att lugna sig och
kommer ner i nuet.
Även om du använder din Mala i stunder då du mår dåligt så laddas det med positiva energier,
eftersom din tro finns, och du söker hjälp genom den. Mot tex; om du tvärtom skulle må dåligt men
vägrar att göra någonting åt det . Då går människan ner sig istället , istället för att vara delaktig i att
lyfta upp sig själv.

Att fokusera på ett Mantra när man mediterar är ett effektivt sätt att stilla tankarna och fokusera.
Ordet Mantra kommer från en kombination av två ord: ”Man” som betyder ”Att reflektera” eller
”vara medveten” och ”tra” som betyder ”verktyg för”.
Ett mantra är ett redskap för att reflektera och för att odla medvetenhet. Och ljuden i sig är lugnande
och helande.

Allt är energi, energi kan inte förstöras, endast omvandlas.
I fysikens värld är allt ljud osynliga vibrationer (vågor) som i våra öron omvandlas till nervsignaler
som vår hjärna tolkar. Det är vibrationer eller svängningar hos partiklar eller föremål. Vibrationerna
sätter luftens molekyler i rörelse vilket producerar ljudvågor. Ljudvågor passerar enkelt genom våra
kroppar och kan sätta våra celler eller molekyler i svängning, därför kan man påverka oss med ljud,
en del ljudfrekvenserkan vi inte ens uppfatta.
Ljud och mantra – att använda ljudet på en andlig nivå är att använda sig av ett mantra. Ett mantra
har en vibration som påverkar sinnet. Ord/meningar/ljud som går förbi vårt intellekt på ett
omedvetet plan och skapar kontakt med vårt undermedvetna, som går förbi allt brus och når fram
till källan. Ju mer mevetet du arbetar med ett mantra , ju starkare effekt. Du bjuder in
vibrationen/energifrekvensen i din själ och kommer i kontakt med din sanning.
En kommer i kontakt med kärnan och svaren på frågorna man bära på. Ett mantra kan ge effekt
även om man inte förstår vad det betyder. Helt fantastiskt.
Din själ tolkar universums vibrationer utan ditt intellekts hjälp.

Hur?

Sitt eller ligg bekvämt men inte så bekvämt att du somnar. Slut dina ögon.
Lägg Malan över ditt långfinger och räkna med tummen. Du börjar vid den stora kulan , som kallas
”Meru” , och räknar, tills du gjort hela varvet. Och om du vill göra fler än 108 gånger vänder du
bara och räknar åt andra hållet.
Du kan fokusera på:
Mantra/bön
Affirmationer
Synkronisera med din andning , säg tyst inom dig själv eller högt.
Din andning (andas in på en kula och räkna till fyra och andas ut på nästa kula och räkna till 4)
Du kan börja med att fokusera på din andning och övergå till affirmationer eller mantra.
Du kan också räkna 1 – 108.
Prova dig fram vad som passar dig.