Women´s healing -Divine feminine  

Klicka här för att redigera underrubrik

I behov av rening? Värk eller smärta? Här jobbar vi för att få igång energi flödet i kroppen. Healing hjälper kroppen till självläkning. Nyfiken på dina chakras? En fantastiskt metod för stressreducering.

Energi/ Spirituell healing 

En spirituell healer är någon som i behandlingar  använder sig att sitt högre jag, har mediala kunskaper och helande kvaliteter. Insikter i psykologiska och energimässiga strukturer i och runt vår kropp. En person som lärt sig att hålla en intention om hälsa, heligt utrymme, energimässigt för sin klient. 

Healing är en komplementär/integrativ energibehandling som kan användas tillsammans med den traditionella skolmedicinen eller som egen behandling. 
Den är både avslappnande och energiskapande. 
Allt i hela universum är energi som vibrerar på sin egen frekvens. 

Under en healingbehandling får du ligga på min massagebänk, ombäddad i filtar och lyssna på avslappnande musik under tiden jag arbetar på och utanför din kropp, i auran ( i det bioenergifält som omger din kropp). 

Några av fördelarna med Healing 

Smärtlindring

  Påskyndar det postoperativa återhämtandet/förloppet

  Reducerar stress

  Dämpar ångest och depression

  Stärker och hjälper immunförsvaret

  Förbättrar rörlighet och tillfrisknandet efter en operation

  Minskar användandet av smärtstillande  mediciner postoperativt

  Ökar välbefinnandet

  Minskar negativa effekter efter trauma/kronisk smärta/och posttraumatisk stress

  Förbättrar/ökar livskvaliteten

  Etablera eller fördjupa en andlig kontakt


Efter en behandling kan man bli trött, lugn och ibland lite frusen. Det är många processer som går i gång i kroppen!


Healing ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte istället för sjukvård!


Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och meridianer (linjer) 

för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl. Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.
Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins flöde.
Blockeringar hävs med hjälp av bla. healing, massage, andningsövningar, qigong eller koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning ,en viss ton som korresponderar med chakrat sjungs/tonas.Visualisering.Yoga. Naturen.


Hos mig ingår verktyg som Yoga samt vägledda meditationer som du kan göra i lugnet av ditt hem, detta skickas via mail!


Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de
ska. Det finns många sätt att att aktivt stimulera våra chakra att vara i balans.