top of page
Tänker på idéer
rosa blomma

Välj din Journal nedan

Välj mellan arbetshäfte med frågor för dig att föra din självjournal & få självreflektion

Du kan välja mellan dessa;

- Bemästra dina tankar

-Skapa nya ritualer

-Skifta din energi

-Radical Self-love - självkärleksrecept

- Om du önskar kan du välja ett arbetshäfte med hatha yoga 

Journaling är din guide till ditt livs bok. Varje sida du skriver är en sida i kapitlet av dig & ditt liv som ger dig en karta för dåtid, nutid och framtid. Det är kompassen för dig, för hjärtat och för själen.

Sanningen är att vi bär  hemligheten bakom vilka vi är, vår helande medicinbok/dag-bok/journal, med insikter lagrade på papper där vi tydligare kan se & få insikt i hur vi kan krångla till det för oss, sortera i tankar & i känslor.

Resan till journaling börjar här, och den börjar varje gång du reflekterar och skriver. Det där skrivandet låser upp nyckeln till den inre resa som alltid finns inom oss.

Din dagbok, om du tillåter... innehåller den:

• Sanning och insikt

• Sårbarhet och rädsla

• Motstånd och vad som håller dig tillbaka

• Magiska ögonblick

• När du skriver måste du ge dig själv tillåtelse att släppa orden som säger dig vad du behöver veta, - vem du är och vad du vill.

• Du hittar universell anslutning, visdom och frid om du ger dig själv friheten att skriva från ditt hjärta.

Din dagbok är där du utvinner ditt hjärtas och själs guld, och den börjar här.

Journaling ”prompt”: Sätt nu pennan på papper och utforska varför du vill skriva en dagbok. Det kan bara vara en

ord, en sida eller ett flöde av omedvetenhet som färdas till resans slut

När du har skrivit, reflektera över hur du känner för det du har skrivit. 

 

Att skriva är helande & det ger dig möjlighet att skapa en oas av harmoni & lugn både i ditt inre & i ditt yttre (ditt hem).

Genom att föra självjournal i kombination med meditation lär vi oss att tala vår sanning & släppa blockerad energi i halschakrat & connecta med hjärtat & vårt sanna jag.

Ofta får vi insikter när vi låter pennan leda oss, & kan vara ett fantastiskt läkande verktyg för att skriva av tung energi, ofta ger oss pennan svaren från vårt inre som vi inte kunde analysera oss fram till. 

Fördelar av journaling;

• Healing - mentalt, känslomässigt, fysiskt och andligt
• Förbättrar din mentala hälsa
• Uttrycka dina känslor och tankar på ett ohämmat sätt
• Bli känslomässigt medveten och intelligen
t
• Ett tryggt utrymme att ventilera
• E
n plats för positiv självreflektion/ "self-talk"
• Ett utrymme för självuttryck, förståelse och medkänsla
• Förtydliga mål innan du agerar
• Skapa vanor för förändring
• Släppa ohjälpsamma tankar och lär dig att släppa taget - få release
• Få en känsla av perspektiv och kontroll
• Lagra och analysera dina drömmar
• En katalysator för förändring och kreativitet
• Problemlösning och idéer
• Andlig tillväxt
• En källa till dina berättelser, som du kanske vill förvandla till en memoarbok
Du kommer att börja: -
• Förstå vem du är, vad du vill ha och hur du får det
• Hur du läker dig
• Hitta inre frid
• Ansluta till din intuition och inre visdom
• Hitta vad som är viktigt för dig och vad som utarmar dig
• Se mönster och bilder på ohjälpsamma sätt att bete sig
• Få insikter och aha's
• Hitta nya sätt att tackla gamla beteende eller problem
• Varva ner och koppla av
• Kommunicera bättre med andra.
• Skapa positiva avsikter och affirmationer
• Upptäck en väg till självmedvetenhet som ger insikter som du kan agera utifrån och skapa förändring
• Hitta kreativa lösningar på problem och utmaningar
• Upptäcka minnen

Vi har 3 delar av sinnet;

Supermedvetna

Medvetna

Undermedvetna

 

Det undermedvetna ~ Saker vi lärde oss runt 3 års ålder, ~ detta är när det undermedvetna börjar att utvecklas.

Saker här kan vara dina "beliefs" - inlärningar – Mönster.

- Här ligger också eventuella trauma som vi upplevt. Detta behöver inte vara stora saker, små enkla saker, kanske hörde du fyrverkerier när du var liten och detta skrämde dig, så höga ljusa ljud kan trigga dig vid ett annat tillfälle.

Detta är den djupaste delen av oss, detta är också "the sleep mind". Den fortgår utan att vi vet om det... och ibland tar vi beslut ifrån vårt undermedvetna och vi är inte medvetna om att vi gör det~ tills vi börjar se saker i "next part" vilket är;

 

~~~ Vårt Medvetna ~

~ Den del av oss som arbetar hela tiden, varje dag. (Den som läser nu med ditt medvetna jag). Här vet vi till exempel hur vi tar oss till jobbet varje dag, och intressant nog kommer ditt undermedvetna att processa det du läser lite grann och ta in det som känns bra & kasta resten. När vi tar in saker till vårt medvetna ~ den vakna delen av oss själva, kan vi börja titta på saker som finns i vårt undermedvetna som inte funkar bra för oss längre och göra medvetna val som är bra för oss som leder till välmående.

 

Superconscious – Vårt supermedvetna

 

Detta kan också vara delen som du ser som ditt "intuitiva jag", "intuitionen", "The knowing part of you", delen där ditt högre jag talar till dig. Den del som "bara vet". "The voice of source energy". Där våra idéer föds. En glimmande del från intuitionen om en ny plan. Delen vi vill arbeta mer med, och sättet vi kan göra det på är genom att använda vårt medvetna jag och börja bli medveten om våra "beliefs" som vi huserar i vårt undermedvetna. Vi kan aktivt förändra dem!

Under tiden vi skapar (målar), mediterar, och till exempel går på en healing, kan vissa saker komma upp till ytan som vi gömmer under ytan, som vi gömmer i vårt undermedvetna, som vi för upp till vårt medvetna ~ utan motstånd från det undermedvetna. Detta kan man titta lite på, omfamna, hedra det, släppa & förlåta genom journaling & meditationer & healing/ massage --skapa en ny vacker förändring du vill åstadkomma.

bottom of page