top of page
Persika Rosor

Om feminin energi

Feminin energy är en energi som alltid är aktiv, den är av harmoni, kreativ & skapande. 

Den vill att du ska leva i harmoni, grace & vara öppen för att ta emot, att utan ansträngning få blomma ut. Den vill att du ska ta dig tid att lyssna till din intuition, dina känslor, gränser, & ditt självvärde.

I stillhet kan du ta emot de möjligheter livet vill ge till dig när du lever utifrån den feminina energin. För att skapa detta space behöver vi också utöva dark feminine (dvs, sätta gränser, se vårt värde, & utforska vilka standarder vi har).

I maskulin energi, där gör vi, mest hela tiden, inget är rätt eller fel, men om du längtar efter ett lugnare liv, mer intuitivt, med mer harmoni & värme & empati, då är feminine energy något för dig. 

Vi är aldrig helt i balans, nyckeln är att acceptera oss som vi är här & nu & fråga hur vi kan fungera fint utifrån det vi är just idag. Vad behöver jag idag?

Du är tillräcklig, du är nog, du är värdefull precis som du är i detta nu. 

Feminin energi är ett begrepp som ofta används inom personlig utveckling och andlighet för att beskriva egenskaper och kvaliteter som traditionellt sett har associerats med kvinnlighet. Dessa egenskaper anses vara komplementära till maskulin energi och är inte strikt bundna till kön, vilket innebär att både män och kvinnor kan uppvisa och dra nytta av feminin energi. Här är några centrala aspekter av feminin energi:

Nyckelkaraktäristika för Feminin Energi:

 1. Omsorg och Näring: Feminin energi är ofta kopplad till att vårda och ta hand om andra. Detta inkluderar empati, medkänsla och en tendens att sätta andras behov före egna.

 2. Intuition och Inre Vetskap: Feminin energi betonar intuition och att lita på sin inre röst. Detta innebär att vara i kontakt med sina känslor och låta dem guida beslut.

 3. Skapande och Kreativitet: Skapande energi är en stor del av feminin energi. Det kan vara konstnärligt uttryck, skapande av liv (som i moderskap) eller innovation inom olika områden.

 4. Samarbete och Gemenskap: Feminin energi föredrar samarbete över konkurrens och betonar vikten av relationer och gemenskap. Detta innebär att skapa och upprätthålla starka sociala band.

 5. Mottaglighet och Acceptans: En annan aspekt av feminin energi är förmågan att vara mottaglig och öppen för att ta emot. Detta kan innebära att vara öppen för nya idéer, erfarenheter och att acceptera förändring med grace.

Balans Mellan Feminin och Maskulin Energi:

 • Komplementaritet: Feminin och maskulin energi ses ofta som två komplementära krafter som båda behövs för balans och harmoni. Maskulin energi kan inkludera egenskaper som beslutsamhet, logik och handling.

 • Personlig Utveckling: Att förstå och integrera både feminin och maskulin energi inom sig själv kan leda till en mer balanserad och uppfylld tillvaro.

Användning och Praktisk Tillämpning:

 • Meditation och Reflektion: Många använder meditation och mindfulness för att komma i kontakt med sin feminina energi.

 • Kreativa Uttryck: Att engagera sig i kreativa aktiviteter som konst, musik eller skrivande kan stärka den feminina energin.

 • Relationer: Genom att vårda relationer och bygga starka, empatiska band kan man uttrycka och förstärka feminin energi.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page