top of page

Chakra energyreading

Energy1.jpg
Energy2.jpg

-

Det här är en reading för dig som önskar förståelse för din energi & vilket/ vilka chakras som kan vara ur balans.

Vi kan inte helt hålla oss borta från energiblockeringar & allt efter som livet fortlöper kan vi samla på oss nya, men det fina är att om vi inte väntar allt för länge med att ge vår energihälsa omsorg är det lättare att lösa upp flödet/ blockeringen så det inte lägger sig som en djup blockering i våra chakras.

Om det går lång tid eller livet pockar på för mycket kan blockeringen leda till sjukdomar. 

I USA finns healers & medical intuitives som en naturlig del på sjukhus& de säger att 80% av alla sjukdomar är stressrelaterade. Meditation & healing används som ett komplement. 

I readingen får du insikt i vilket/ vilka chakras du bär på blockeringar, hur du kan uppleva världen om ditt chakras är blockerat & får verktyg för att arbeta med att ge dig omsorg här, - du får en inspelad helande chakrameditation för just det chakrat som är blockerat, fylld med healing för att lösa upp blockeringar.

Jag drar även ett chakrakort med inspiration till dig.

Din chakra energy reading kommer som skrift via mejl tillsammans med en audio som skickas enkelt som en länk du kan lyssna på så ofta du behöver, - med ditt verktyg för att lösa upp blockeringar, - din meditation med healing. 

När vi släpper taget om blockeringar öppnar vi upp för ny energi & fina saker i livet som försöker hitta sin väg till dig.

Med värme/

Erika

Pris; 500:-

bottom of page