top of page

Chakras


För att förvandla oss själva till de kraftfulla personer som vi i själva verket är, behöver vi lägga ner tid och omsorg på vår personliga energi.

Vi kan aktivt vara med och rena vår energikropp.

För att kunna göra det, behöver vi veta vad energikroppen är för någonting.


Enligt den magiska läran finns det i kroppen sju stora energihjul som på ett ungefär överensstämmer med kroppens olika körtlar, och andra lite mindre hjul som är placerade lite varstans i kroppen.


Dessa energicentra kallas för chakras, och är osynliga för blotta ögat förstås. I dessa hjul lagras alla våra erfarenheter, glädje såväl som smärta, från detta liv, såväl som tidigare liv.

När vi ser ett litet barn, ser vi hur livligt och tillsynes outtröttligt detta barn rör sig.

Livsenergin strömar fritt genom de stora chakrahjulen. Ju mindre barnet är, ju mer energi verkar hon ha, desto mer strålar det omkring henne. Efterhand som den lilla växer upp, utsätts det strålande barnet för kränkningar av olika slag. Varje förolämpning, varje sarkasm, varje grymhet sätter sig som en klump i något av chakrahjulen.


Energin blir allt trögare eftersom barnet växer upp, undan för undan förlamas hennes kreativitet, handlingskraft och initiativförmåga. Människan blir tröttare och tröttare, och stelare och stelare.

Vi kan jämföra detta med blodets väg genom kroppen, och så småningom blodpropp och liknande sjukdomstillstånd.


Med kunskap om de olika chakras får varje enskild människa en möjlighet att dels ta ansvar för, och dels börja arbetet med att rensa upp i sin egen energikropp. Häxan/trollkvinnan gör snabbt olika chakrarengöringar till en så gott som daglig vana. Det är som med tandtråd, har man en gång börjat, så står man inte ut med att vara utan, trots att man har levt utan tidigare, utan problem. Men har man en gång börjat , som sagt, så är inte enbart tandborstningen tillfredställande längre som rengöring--

Källa: Rosie Björkman


Barndomens gåta av maria montessori: Hon säger i sin bok, att varje barn är ett jesusbarn, Och om man avvisar en gråtande fyraåring (eller vilken ålder som helst, för övrigt) som vill kliva ner i ens säng klockan fyra på morgonen, då är det jesus själv man säger nej till.

Varje sarkasm, varje kränkning av ett barn, och det är i krisussjälen, det alltigenom kärleksfulla självet som man i realiteten kränker.

Varje chakra beskriver en särskild begåvning eller förmåga.


Chakras är uråldriga system som har blivit vördade och studerade i tusentals år.

Chakras är energicenter av spirituell kraft som är överföringspunkter för våra tankar, känslor och specifika funktioner av våra organ.

Ordet chakra är ett sanskrit ord som betyder hjul, och betecknar rörelse.

Den finns 7 större chakras som är anslutna med olika delar av kroppen, skeden av livet och ett brett sortiment av fysiska och spirituella funktioner.

Dina chakras styr över olika element som visar sig i kropp och funktionalitet och resultaten som vi ser i vår materiella värld.


Först har vi:

Rot/Baschakrat - som står för överlevnadsinstinkter, att höra till, vår miljö och vår kropp.

(Beläget vi ländryggen) "Jag har" - vibrerar på frekvensen röd.


Sacralchakrat - relationer, sensualitet, upplevelsen av njutning. Vår inre gudinna, vår femininitet - kreativitet - intuition - allt du behöver veta hittar du här.


(navelområdet) "Jag känner" - vibrerar på frekvensen orange.


Solar plexus chakrat: Manifestation, personlig kraft, och center av glädje.


(Solarplexus/övre magområde) "Jag kan" - vibrerar på frekvensen gul.


Hjärtchakrat: Relationen med dig själv och andra, att kunna ge och kunna ta emot.


(Bröstområde) "Jag älskar" - vibrerar på frekvensen rosa & grön.


Halschakrat: Kommunikation och kreativitet.


(Halsområde) "Jag talar" - vibrerar på frekvensen blå.


Tredje ögat/ pannchakrat: Intuition och framsynthet

(Mitten av pannan) "Jag ser" - vibrerar på frekvensen blå.


Kronchakrat: Spiritualitet, connection & syfte.

(Strax ovan hjässan) "jag vet" och "Jag är" - vibrerar på frekvensen lila.


Det finns flera olika sätt att arbeta med blockeringar i sina chakras. Meditation & visualiseringar & mantra, healing, kost och stretching är några.

bottom of page